Limburg win(d)t NV vraagt vergunning voor project in Riemst

Limburg win(d)t NV heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor een nieuw project van 3 windturbines in de gemeente Riemst. De 3 windturbines hebben een optimale opstelling langsheen de snelweg E313 in deelgemeente Membruggen. De turbines situeren zich op erg ruime afstand van de woningen. Jaarlijks wordt een productie verwacht van 21.000 MWh groene stroom, dit is equivalent aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen, zowat de hele bevolking van Riemst.

Limburg win(d)t NV hoopt voor haar project in de gemeente Riemst de milieu- en stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen zodat zij opnieuw een mooie bijdrage kan leveren aan het TACO2-plan (Totaal Actie Plan CO2) en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in onze provincie toeneemt.

Limburg win(d)t NV zorgt er ook voor dat buurtbewoners mee kunnen investeren in en genieten van de opbrengsten van het windenergieproject in Riemst via onze coöperatieve vennootschap Limburg wind. Via de holding Nuhma (het Limburgs Klimaatbedrijf) zijn alle Limburgse gemeenten, waaronder Riemst zelf, aandeelhouder van Limburg win(d)t en genieten ook zij van de opbrengsten van de windenergieprojecten van Limburg win(d)t.

Terug naar nieuwsbrief