Problemen met de weergave van deze mail ? Bekijk deze in je browser.
Beste,

Als coöperant van Limburg wind cvba ontvangt u deze nieuwsbrief met nuttige informatie over onze coöperatieve vennootschap en de windenergieprojecten waarbij we betrokken zijn. We wensen u veel leesgenot, alvast fijne eindejaarsfeesten en een mooie start van 2015.

Vriendelijke groet,

Limburg wind cvba


7.000 bezoekers op Open Bedrijvendag : het hoogste aantal in de provincie Limburg!
De 1ste zondag van oktober vindt traditioneel Open Bedrijvendag plaats in gans Vlaanderen. Limburg win(d)t NV nam deel met haar werf in Beringen bij het bedrijf Coldset Printing Partners. Ruim 7.000 personen brachten een bezoek aan de werf waar de grote onderdelen van de windturbine op de grond lagen en van dichtbij konden bekeken worden. Op dezelfde site konden de bezoekers die dag ook de drukkerij van Coldset Printing Partners bezoeken.

Een unieke gelegenheid die ook Lieven Stalmans, coöperant én bestuurder van Limburg wind CVBA, niet aan zich liet voorbij gaan. “Het bezoek aan de drukkerij én vooral aan de werf van Limburg win(d)t NV was erg interessant,” aldus Lieven. “Het was een bijzondere ervaring om zelf eens naast de grote onderdelen van een windmolen te staan. De grootte van de gondel en de lengte van de wieken zijn zeer indrukwekkend.” “Het spreekt voor zich dat ik een bijzondere interesse heb in windenergie en overtuigd ben van het belang van hernieuwbare energie,” gaat Lieven verder, “Een bouwwerf van een windturbine spreekt tot mijn verbeelding en is normaal gezien volledig afgesloten voor het publiek. Limburg win(d)t gaf mij en vele andere bezoekers een uitzonderlijke kans om op Open Bedrijvendag zelf op zo’n bouwwerf een kijkje te nemen.”

Lees meerWindturbine bij Coldset Printing Partners produceert groene stroom voor 1.150 gezinnen
Zoals u in bovenstaand artikel reeds kon lezen bouwde Limburg win(d)t NV een windturbine op het bedrijfsterrein van Coldset Printing Partners in Paal-Beringen. De voorbereidende werken en de funderingswerken waren reeds in de zomer beëindigd. Eind september werden de grote onderdelen van de windturbine getransporteerd en naar de werf gebracht. En eind oktober was de windturbine reeds opgebouwd en produceerde ze voor het eerst groene stroom.

Limburg win(d)t NV bouwde een windturbine met een geïnstalleerd vermogen van 2 MW, goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik van 1.150 gezinnen. Bovendien wordt ook een CO2-uitstoot van 1.839 ton/jaar vermeden. Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 783 auto’s. Een mooie bijdrage van Limburg win(d)t NV om het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de provincie Limburg te laten groeien en de provincie tegen 2020 klimaatneutraal te maken.

Bekijk de foto'sCoöperanten bezoeken Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder
Het groot enthousiasme van onze coöperanten op onze vorige activiteiten was de aanleiding om ook in het najaar een interessant bezoek te organiseren: een bezoek aan het Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) en de mijnsite van Heusden-Zolder. Opnieuw was de respons overweldigend zodat meteen 2 bezoeken werden georganiseerd op 25 september en 9 oktober.

De vzw CeDuBo is een informatie- en coördinatiecentrum dat gevestigd is in de voormalige badzaal op de oude mijnsite. Meer dan 160 coöperanten hebben deel genomen aan het bezoek aan CeDuBo en kregen een rondleiding op de mijnsite en de aanpalende gebouwen, die allemaal een nuttige herbestemming kregen.

Lees meerLimburg win(d)t NV vraagt vergunning voor project in Riemst
Limburg win(d)t NV heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor een nieuw project van 3 windturbines in de gemeente Riemst. De 3 windturbines hebben een optimale opstelling langsheen de snelweg E313 in deelgemeente Membruggen. De turbines situeren zich op erg ruime afstand van de woningen. Jaarlijks wordt een productie verwacht van 21.000 MWh groene stroom, dit is equivalent aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen, zowat de hele bevolking van Riemst.

Lees meerGelukkig 2015 !!
Het bestuur van Limburg wind cvba wenst al haar coöperanten fijne feestdagen en een bijzonder mooie start van het nieuwe jaar 2015!

 
 
 
Om onze coöperanten gemakkelijk te informeren, communiceren wij bij voorkeur per email met hen. Zal uw emailadres wijzigen in de toekomst ? Beschikken wij niet over het emailadres van een coöperant die u kent ? Geef ons geldige emailadressen door op limburgwind@hefboom.be. Op die manier blijft u op de hoogte.
 
 
Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via limburgwind@hefboom.be of op het nummer 011.353.868 .
Raadpleeg het prospectus op onze website www.limburgwind.be .