Problemen met de weergave van deze mail ? Bekijk deze in je browser.

Met deze nieuwsbrief wil Limburg wind cvba al haar coöperanten informeren over haar coöperatieve werking en over de windenergieprojecten waarbij ze betrokken is.
 
Opnieuw mooi dividend van 4% voor alle coöperanten
Op onze Algemene Vergadering van 27 mei ll. keurden de aanwezige aandeelhouders het voorgestelde dividend van 4% goed. Opnieuw een erg mooi resultaat voor hun investering in hernieuwbare energie het voorbije jaar! De uitbetaling van het dividend gebeurt voor het einde van de maand juni. Wij danken al onze coöperanten voor hun vertrouwen in onze werking.


Succesvolle Algemene Vergadering op 27 mei ll. in Hasselt
Op vrijdagavond 27 mei vond in de Hogeschool PXL in Hasselt de 6de Algemene Vergadering van onze coöperatieve vennootschap plaats. Een 250‑tal coöperanten waren aanwezig: hun interesse en enthousiasme waren groot. Na de goedkeuring van de jaarrekening en de stemming over het dividend, gaf de heer Alex Polfliet een uiteenzetting over klimaatneutraliteit en hoe je als individu zelf hieraan kan bijdragen.

Bekijk de foto's
Windenergieprojecten van Limburg win(d)t NV in 2016
Op 3 verschillende locaties in Limburg zal Limburg win(d)t NV in 2016 7 nieuwe windturbines bouwen, alles samen goed voor de productie van groene stroom voor 12.600 gezinnen. Het gaat om 2 bijkomende windturbines in Ham langs het Albertkanaal, 3 in Riemst langs de E313 en 2 op het industrieterrein in Genk Noord. De turbines in Ham zijn intussen opgebouwd en in exploitatie. Ze produceren groene stroom voor 2.300 gezinnen.
 
 
 
Om onze coöperanten gemakkelijk te informeren, communiceren wij bij voorkeur per e‑mail. Wenst u dat wij een ander e‑mailadres van u gebruiken? Beschikken wij niet over het e‑mailadres van een coöperant die u kent? Geef ons alle geldige e‑mailadressen door op limburgwind@hefboom.be. Op die manier blijft u steeds als eerste op de hoogte.
 
 
Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via limburgwind@hefboom.be of op het nummer 011.353.868 .
Raadpleeg het prospectus op onze website www.limburgwind.be .
Limburg wind cvba, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt