Problemen met de weergave van deze mail ? Bekijk deze in je browser.
Beste,

Als coöperant van Limburg wind cvba ontvangt u deze nieuwsbrief met nuttige informatie over onze coöperatieve vennootschap en de windenergieprojecten waarbij we betrokken zijn. We wensen u veel leesgenot.

Vriendelijke groet,

Limburg wind cvba
Onze coöperatieve vennootschap blijft groeien !
Ook het voorbije jaar groeide onze coöperatieve vennootschap verder. Eind 2014 telden we 5.526 coöperanten die voor een totaal bedrag van 14,8 mio € aandelen van onze cvba hebben gekocht. Een mooi resultaat! Langs deze weg willen we alle coöperanten dan ook danken voor hun vertrouwen in onze werking en voor hun steun aan de projecten van hernieuwbare energie van Limburg win(d)t NV in de provincie Limburg.Nieuwe windturbineprojecten in 2015
Ook dit jaar bouwt Limburg win(d)t NV nieuwe windturbineparken in de provincie. In totaal gaat het om 10 windturbines op 4 locaties. Het totaal geïnstalleerd vermogen van deze 10 turbines samen zal groene stroom produceren voor 10.300 gezinnen ! Dankzij deze nieuwe installaties zal een jaarlijkse CO2-uitstoot van 16.475 ton vermeden worden ! Dit is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 7.000 wagens. Opnieuw een mooie bijdrage aan het TACO2-plan van de provincie.

Lees meerLimburg win(d)t NV heeft bouw- en milieuvergunning voor project in Riemst
In een vorige nieuwsbrief informeerden we reeds dat Limburg win(d)t NV een vergunningsaanvraag had ingediend voor een nieuw project van 3 windturbines langsheen de snelweg E313 in Membruggen, deelgemeente van Riemst. Half februari ll. ontving Limburg win(d)t NV de bouwvergunning en begin maart werd ook de milieuvergunning voor dit project goedgekeurd!

Buurtbewoners kunnen nog steeds mee investeren in en genieten van de opbrengsten van dit windenergieproject in Riemst via onze coöperatieve vennootschap. Ook de gemeente Riemst geniet van de opbrengsten van de windenergieprojecten van Limburg win(d)t. Zij is immers, net zoals alle Limburgse gemeenten, aandeelhouder van Limburg win(d)t NV via de holding Nuhma.Voordelige, groene, lokale én sociale energie voor onze coöperanten, dankzij Aspiravi Energy!
U investeert als coöperant van Limburg wind cvba reeds in de productie van groene energie van bij ons. Nu kan u ook groene, lokale energie bij u thuis afnemen dankzij de nieuwe energieleverancier Aspiravi Energy. Speciaal voor de coöperanten van Limburg wind cvba bieden zij langdurige, voordelige tarieven aan. Bovendien steunt elke klant ook een sociaal doel. Hiervoor wordt samengewerkt met ‘Een Hart voor Limburg’. Aspiravi Energy streeft er dan ook naar om duurzaam te zijn op alle vlakken: in de energie die ze levert, in haar klantencontacten en voor de maatschappij.

Lees meerAandeelhouders Limburg wind gaan voor duurzaam bouwen en wonen
Op dinsdag 3 maart organiseerden we opnieuw een interessante activiteit voor onze coöperanten. Een 40-tal aandeelhouders verkenden het Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen 'Kamp C' in Westerlo. We bezochten de interactieve tentoonstelling Expo C en leerden meer over bouwmaterialen en afval, energie, water en duurzaam ruimtegebruik.

Lees meerEarth Hour op zaterdag 28 maart ! U doet toch ook mee ?
Sinds 2006 lanceert WWF jaarlijks een oproep om gedurende één uur alle lichten te doven. Hiermee wil men aantonen dat écht iedereen zijn steentje kan bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering. Een strijd die prioritair moet zijn om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Ook Limburg wind cvba ondersteunt graag deze wereldwijde actie ‘Earth Hour’. U doet zaterdag a.s. tussen 20u30 en 21u30 toch ook een uurtje het licht uit? Meer informatie op www.earthhour.be.

 
 
 
Om onze coöperanten gemakkelijk te informeren, communiceren wij bij voorkeur per email met hen. Zal uw emailadres wijzigen in de toekomst ? Beschikken wij niet over het emailadres van een coöperant die u kent ? Geef ons geldige emailadressen door op limburgwind@hefboom.be. Op die manier blijft u op de hoogte.
 
 
Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren via limburgwind@hefboom.be of op het nummer 011.353.868 .
Raadpleeg het prospectus op onze website www.limburgwind.be .
Limburg wind cvba, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt