Projecten

Naar aanleiding van de oprichting van de windmolenparken Genk Noord (2 turbines) en Riemst Membruggen (3 turbines) die door Limburg win(d)t NV worden uitgebaat, biedt Limburg wind cvba opnieuw aandelen aan. U kan kennis nemen van onze aanbieding in het prospectus (tot 23/10) of de informatienota.

De aanbieding vindt enkel plaats in België. Aandelen worden aangeboden aan natuurlijke of rechtspersonen aan hun nominale waarde, zijnde 125 euro per aandeel. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan een belegger maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000 euro.

Intekenen op aandelen van Limburg wind cvba kan tot en met 23/10/2019.

De aandeelhouders van Limburg wind CVBA beslisten op de eerste Algemene Vergadering in mei 2011 om een netto-dividend van 4% uit te keren.
In 2012 beslisten de aandeelhouders een netto-dividend van 5% uit te keren.
In 2013 werd op de algemene vergadering voor het 2de jaar op rij beslist om 5% dividend toe te kennen.
De algemene vergadering besliste op 30 mei 2014 opnieuw een dividend van 5% uit te keren.
Op 29 mei 2015 kende de algemene vergadering opnieuw een dividend toe van 4,5%.
Op 26/05/2017 en 27/05/2016 kregen de coöperanten een dividend van 4% uitgekeerd voor hun investering in hernieuwbare energie.
Voor werkjaar 2016 werd een dividend van 3,75% uitgekeerd.

Intussen heeft Limburg wind cvba ruim 6.600 aandeelhouders.

12/07/2018 Diepenbeek E313 II

Het betreft een inplanting van 1 windturbine ten noorden van de autosnelweg E313, op grondgebied Diepenbeek.

De windturbine zal 12.000 MWh aan groene stroom produceren, equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van ongeveer 3.428 gezinnen en zorgen voor een vermeden CO₂-uitstoot van meer dan 5.484 ton/jaar.

Om omwonenden te informeren over het project, richt Limburg Win(d)t een info-zitdag in op woensdag 18 juli, doorlopend tussen 16 u. en 19 u., in een zaal van Hotel De Ploeg, Steenweg 184, Diepenbeek.

Het windpark Bilzen-Riemst kan het verbruik van 7.500 gezinnen dekken. De 3 turbines staan langs op de grens tussen Riemst (Herderen) en Bilzen (Spouwen) en zullen eind 2017 operationeel zijn.

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Op de industriezone Genk Noord komen 2 windturbines van 2 MW:

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Het windpark Riemst Membruggen kan het verbruik van 7.500 gezinnen dekken. De 3 turbines staan langs de E313 in Riemst en zijn operationeel sinds midden 2017:

Bekijk hier de volledige fotogalerij

In de fotogalerij ziet u stap voor stap de opbouw van windpark Genk Zuid II.

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder vindt u beelden van het windpark op het industrieterrein Kolenhaven te Lummen.

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Enkele beelden van de opbouw van windpark Ham II.

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder vindt u foto's van het windpark Maasmechelen Oude Bunders.

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder ziet u een inplantingsplan en enkele beelden van het windpark in Beringen Ravenshout.

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder vindt u foto's van de 3 windturbines te Tessenderlo Schoonhees en de opbouw ervan

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder vindt u foto's van de windturbine te Tessenderlo Ravenshout en de opbouw ervan

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder vindt u foto's van de 5 windturbines te Lommel Kristalpark

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder vindt u foto's van de twee windturbines te Ham

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder ziet u het inplantingsplan en foto's van de windturbine te Genk Zuid

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder ziet u een inplantingsplan en enkele beelden van het windpark in Beringen Albertkanaal.

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder ziet u een inplantingsplan en foto's van het windpark Hasselt Centrale Werkplaatsen

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder ziet u foto’s van het Limburg win(d)t-windpark in Maaseik

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder ziet u foto’s van het Limburg win(d)t-windpark ten zuiden van de E314 in Halen-Diest

Bekijk hier de volledige fotogalerij

Hieronder ziet u foto's van de realisatie van het Aspiravi-windpark Hasselt Godsheide.

Bekijk hier de volledige fotogalerij