NL | FR | EN

Word aandeelhouder van Limburg wind cvba

Naar aanleiding van de oprichting van de windmolenparken Genk Noord (2 turbines) en Riemst Membruggen (3 turbines) die door Limburg win(d)t NV worden uitgebaat, biedt Limburg wind cvba opnieuw aandelen aan.

U kan kennis nemen van onze aanbieding in de informatienota. De aanbieding vindt enkel plaats in België. Aandelen worden aangeboden aan natuurlijke of rechtspersonen aan hun nominale waarde, zijnde 125 euro per aandeel.

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan een belegger maximaal 26 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.250 euro.

Intekenen op aandelen van Limburg wind cvba kan tot en met 23/10/2019. Wist je dat het dividend van een investering via Limburg wind cvba 3,75% bedroeg voor het werkjaar 2018?